Hoppa till innehåll

Risling Partners Organisationspsykologi AB

 Välkommen till oss!

Vi har utbildning, konsultation, handledning, psykoterapi och gör neuropsykiatriska utredningar

Brända Tomten, där vi startade vår verksamhet med nya lokaler på Kindstugatan -96   

Presentation av Risling Partners 

Vi arbetar som specialister inom organisationspsykologi med utbildning, handledning och utveckling av individer, grupper och organisationer. Risling Partners arbetar med processkonsultation för att utveckla trygghetsfaktorerna i arbetslivet och i det personliga livet. Under Corona så tar vi uppdrag via Zoom.

I Gamla Stan har vi arbetat sedan 1996 på Kindstugatan 1, som ligger vid Själagårdstorget i Gamla Stan. Lokalen överläts i och med pandemin till Cirkel Psykologi, men vi arbetar ibland även fortsättningsvis i lokalen. Vår utbildning startade redan 1987 ledd av Ulla Risling som är legitimerad psykolog och specialist inom både arbetslivets psykologi och klinisk psykologi. Ulla är också Risling Partners VD sedan företagets start.

 Tjänster

Vi arbetar med processinriktad utbildning och utveckling i längre eller kortare program med fokus på ledarskap, team- och organisationsutveckling, konflikthantering, handledning och medarbetarutveckling. Vi har långvarig erfarenhet av att arbeta med såväl chefer, medarbetare och förtroendevalda inom offentlig sektor och med ledarutveckling och utveckling av medarbetare och konsulter från privat sektor. Vi arbetar även med livs- och karriärplanering, personlig utveckling, handledning, coaching och psykoterapi. Vi gör även neuropsykiatriska utredningar.

Kontakt

Kontakta gärna vår vd Ulla Risling på mobil 0705400451, mail ulla@risling.se om du har frågor om vår utbildning eller uppdrag. Under pandemin utförs det mesta av våra uppdrag via Zoom, vilket går riktigt bra. Så kontakta gärna så kan vi arrangera möte den vägen!

Utbildning

Vi driver vår Diplomutbildning i egen regi sedan 1987 och ettåriga Specialistutbildning för Psykologer sedan 2005. Våra utbildningar har inneburit en kontinuerlig utveckling av metoder inom organisationspsykologi.  Alla samarbetspartners har tillgång till kontinuerlig utveckling i en gemensam konsultakademi.

Kunder 

Vi arbetar tillsammans med alla typer av organisationer som  Kommuner, Landsting, Statliga organisationer , Privata företag, Ideella Organisationer och Konsultföretag.

Aktuellt framöver

Utbildningen har omfattat 16 heldagar under två terminer, med ny intagning i början av varje termin. Kursavgift 18 000 kronor ex. moms.

Kursstart och omfattning

De goda erfarenheter vi fick av att hålla utbildningen digitalt under hela 2020 och framåt medför att vi fortsätter med digital undervisning via Zoom även under 2022. Det kan under ht-22 och vt-23 ev bli uppstart i lokal första två dagarna för att sedan fortsätta digitalt. Det digitala mötet har som fördel att deltagarna slipper resa, vilket även ger klimatfördelar.

HT 2022 Kursstart och fortsättning: 26-27/9, 10-11/10, 7-8/11, 5-6/12.

VT 2023 Kursstart och fortsättning: 16/1-17/1, 13-14/2, 13-14/3, 25-26/4

Varje utbildningstillfälle startar på zoom mellan 9.00 – 15.00 med inlagd behovspaus mellan olika pass och handledning 15-17.00 antingen måndag (grupp 1) eller tisdag (grupp 2)

 • UTBILDNING I ORGANISATIONSPSYKOLOGI: HANDLEDNING – KONSULTATION – PERSONLIGT LEDARSKAP – COACHING
 • (se fliken Diplomutbildning inom Organisationspsykologi)
 • och
 • Ackrediterad SPECIALISTKURS INOM ORGANISATIONSPSYKOLOGI FÖR PSYKOLOGER 2022-23 med start 26-27/9:HANDLEDNING – KONSULTATION – PERSONLIGT LEDARSKAP – COACHING 1 år
  Ackrediterad som fördjupningskurs inom området arbets- och organisationspsykologi samt inom Pedagogisk psykologi. Kan dessutom godkännas som breddkurs för samtliga inriktningar.
  (läs kursbeskrivningar på fliken Specialistkurs för psykologer):
  Kursstart vår och höst.
 • Kursledare och lärare för denna utbildning är Ulla Risling legitimerad psykolog, leg. psykoterapeut och specialist inom arbetslivets- och klinisk- psykologi. Medverkande föreläsare och lärare Kerstin Isaksson em professor i psykologi vid Mälardalens högskola.
 • Välkommen med anmälan (se separat flik)!

Vår profil, arbetssätt och metodik

Risling Partners arbetar med processkonsultation för att utveckla trygghetsfaktorerna i arbetslivet och det personliga livet. Uppdraget genomförs i kontinuerlig dialog med deltagare och uppdragsgivare. Vår pedagogik präglas av upplevelsebaserad inlärning. Vi utvecklar och utbildar i metoder för reflekterande processer och designar långsiktiga utvecklingsinsatser. Vi integrerar systemiskt, dynamiskt och kognitivt tänkande med fokus på såväl tanke, känsla som handling. Vårt arbete innebär helhetssyn som tar hänsyn till både delen och helheten med betoning på samspelet mellan den enskilda individen, arbetsgruppens dynamik och den övergripande organisationen (systemet). Våra metoder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Etiska överväganden sker i enlighet med Sveriges Psykologförbunds principer och riktlinjer.

Hjärnforskarna har blivit alltmer övertygade om att våra sociala behov är lika viktiga för hjärnan som våra grundläggande överlevnadsbehov. När vi upplever ett socialt hot reagerar hjärnan på samma sätt som när vi upplever brist på mat, vatten eller säkerhet. När vi upplever otrygghet har vi svårt att koncentrera oss på något annat. Hjärnan förlorar sin analytiska och kreativa förmåga.

Därför arbetar vi med att utveckla trygghetsfaktorerna med goda ledare och gott medarbetarskap som är grunden en kreativ och välfungerande arbetsorganisation.

 Vår verksamhet karaktäriseras av:
 • Hög specialistkompetens, både formell och erfarenhetsbaserad.
 • Kvalitetssäkrade metoder
 • Vi arbetar med process och innehåll – samtidigt
 • Vårt arbete är förankrat i såväl djup psykologisk vetenskap som bred social- och samhällsvetenskap
 • Vi arbetar integrativt med att ta vara på mänskliga olikheter och skilda utsiktspunkter
 Kindstugatan 1 i kvarteret Cassiopeia 1945
Foto: Lennart Petersens

BINDANDE ANMÄLAN TILL FÖLJANDE UTBILDNING:

_______________________________________________________________________________________

Namn:
Adress:
Postadress:
Fakturaadress:
Postadress:
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
Ålder:
Söker till:
Utbildningsbakgrund:
.
Profession:

Arbetsplats:
Bakgrundserfarenheter som är viktiga för mitt arbete:
Mitt arbete idag innebär:
Jag godkänner med denna anmälan att jag ingår i Risling Partners dataregister.(§ PUL)

Anmälan är bindande och fakturering sker före kursstart. Vid förhinder så hör
av dig snarast. Vid avbokning faktureras 50% av kostnaden. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurs
faktureras hela beloppet.. Vill du skicka en kollega med lämplig utbildning istället, så går det bra.

Välkommen med din anmälan!

Kopiera och skicka med mail eller post (även personlig anmälan via mail och telefon är bindande).

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s